Ireneusz Krajewski Projekty Podsumowanie

Projekty w branży Budownictwo Lądowe

Inne projekty w ramach KP1 Polska - podsumowanie
1.Rozpoznanie polskiego rynku obiektów przemysłowych pod kątem rozwiązań w betonie sprężonym produktów sprężonych.
2.Rozpoznanie metod i procedur pracy polskiego biura projektów pod kątem procedur projektowania płyt stropowych typu filigran, architektury sieci komputerowej.
3.Projekt - dostawa schodów żelbetowych dla projektu w Szwajcarii.
4.Zestawienie licencji na oprogramowanie projektowe i ich racjonalizacja / optymalizacja zapotrzebowania na oprogramowanie projektowe + ustalenie potrzeb szkoleniowych.
5.Dobór rozwiązania CAD do projektowania słupów w polskim biurze projektowym.
- ustalenie stanu obecnego i rozpoznanie procedur pracy
- ustalenie priorytetów projektowych
6.Analiza przydatności metod obliczeniowych implementowanego oprogramowania:
- ocena Allplana jako rozwiązania do projektowania i generowania plików w XML
- ocena SCIA jako narzędzia do wykonywania zestawień obciążeń
- analiza specyfikacji obliczeniowych EC i ich implementacji w SCIA
7.Analiza możliwości wykorzytania plików XML z programu SCIA do celów kosztorysowania obiektów i przetwarzania przez system ERP - SOFI.
8.Wdrożenie oporgramowania CAD 3D - Allplan w biurze projektowym w Polsce.
- rozpoznanie wszelkich uwarunkowań i wyzwań wynikających z zastosowania rozwiązań CAD 3D w Polsce
- wykonanie opisu procesów, zarządzania (obsługi), realizacji zadań, rynku
9.Odzyskiwanie rysunków AutoCAD-a w Allplan i wykorzystanie tego narzędzia do filtrowania rysunków oraz opracowywania podkładów warstw architektonicznych pod projekty konstrukcyjne.
10.Zastosowanie Allplan-a Mini jako programu do czyszczenia rysunków
11.System zarządzania produkcją LEIT-2000 NT do obsługi automatów produkcyjnych i wykonywania płyt stropowych typu filigran.
12.Obliczenia słupów prefabrykowanych - metody obliczeniowe.
13.Opracowanie programowania do wstępnego wymiarowania konstrukcji sprężonych.
14.Projekt płyt stropowych typu filigran sprężony - studium wykonawcze.
15.Tłumaczenie oprogramowania ACP na język polski. - JAVA
16.Opracowanie katalogu reklamowego produktów firmy.
17.Wprowadzenie arkuszy do planowania produkcji i rezerwacji mocy produkcyjnych.
18.Projekt fimowej strony WWW.
19.Projekt Belki Mostowe Polska - studium wykonawcze.
20.Opracowanie narzędzi do wyceny produktów sprężonych, żelbetowych, mostowych.

Więcej informacji o #DPM i #IoT znajdziesz na:

linkedin
facebook
twitter
youtube
Ireneusz Krajewski Digital Project Management