Belki Sprężone Polska

Projekt Belki Sprężone Polska - Studium Przypadku

CEL:

Umożliwić w polskim zakładzie produkcję nowoczesnych elementów z betonu sprężonego, które pozwolą na zwiększenie konkurencyjności i poszerzenie oferty handlowej oddziału w Polsce.

hala belki sprężone
Podejście i Stan w chwili zlecania projektu:
Pierwszy Etap

- Zdefiniować elementy konstrukcyjne dla obiektów halowych (przemysłowych, magazynowych), ich geometrię (przekroje, długości, ciężar itd.).
- Sprecyzować jakie jest zapotrzebowanie rynku na elementy konstrukcyjne hal i wymogi normowe (narzucone z góry przez normy obliczeniowe, branżowe), które należy spełnić, aby móc uruchomić produkcję.
- Określić jaka jedna, wybrana gama produktów mogłaby spełnić zapotrzebowanie rynku produkcji hal przemysłowych w Polsce i zapewnić optymalne rezultaty sprzedażowe.
założenie: obliczenia, projekt wykonawczy i rysunki produkcyjne mogą zostać wykonane w oparciu o outsourcing usługi projektowania przez zewnętrzne biuro konstrukcyjne.

Kwestionariusz projektu

Kwestionariusz, zebranie danych

Przegląd rozwiązań sprężonych

Przegląd wstępnych rozwiązań pod kątem wyboru optymalnej linii produktów

Production output calculations

Oszacowanie niezbędnych mocy produkcyjnych

Drugi Etap

Określić środki i narzędzia techniczne, które pozwolą osiągnąć te cele (specyfikacje techniczne form stalowych, maszyny pomocnicze, niezbędny układ hali konstrukcyjnej.
- Znaleźć dostawców tych elementów (kto, gdzie, kiedy, za ile?).
- Zbudować i uruchomić nową halę produkcyjną pod te produkty (elementy konstrukcyjne z betonu sprężonego).

PREDIM wymiarowanie konstrukcji sprężonych

Program PREDIM do wstępnego wymiarowania konstrukcji sprężonych

New precast concrete product line

Nowa linia produtków

Concrete production tools - offer

Zebranie ofert na linie technologiczne

Production hall layout

Projekt hali produkcyjnej

Budowa elementy sprężone 8

Budowa hala elementy sprężone

Trzeci Etap

- Uruchomić produkcję w nowo powstałej hali produkcyjnej.
Określić niezbędne wyposażenie dodatkowe i poszukać dostawców, zaprojektować technologię wykonawstwa i przeszkolić ekipy obsługujące produkcję.

Czwarty Etap

Zorganizować i przeszkolić dział handlowy wyspecjalizowany w sprzedaży tych produktów.

KOLEJNE DZIAŁANIA W PROJEKCIE:
1.Pierwsze, nieformalne spotkanie ---> zlecenie na projekt
2.Dołączam do KP1 Batiments, aby przyswoić sobie zawód "charpentier" (czyli konstrukcji szkieletowych). Zapoznać się z ogółem prac tego działu.
3.Wstępny plan działania - dalsze etapy:
- ustalenie pierwszego formalnego spotkania dla projektu BSP - kto? gdzie?
- wymiarowanie form do BSP (czyli przygotowanie przekrojów produktów)
- uwzględnienie norm obliczeniowych polskich (europejskich)
4.Poznanie działalności KP1 Batiments
- typy projektów, ich formuły, przegląd projektów w toku, terminów wykonania itd.
- przegląd planów budowy z kierownikiem robót od strony KP1
- nauka wstępnego wymiarowania konstrukcji + poznanie wcześniejszych realizacji dla KP1 Polska
Wykonanie podsumowania zdobytych doświadczeń i określenie różnić w stosunku do podejścia w zakładzie w Polsce
- poznanie narzędzia do wstępnego wymiarowania hal
- poznanie sposobów i procedury wyceny hal sprężonych
- poznanie transportu i produkcji
5.Spotkanie inicjujące projekt BSP
- wstępne studium typów konstrukcji sprężonych w Polsce
- porównanie zagadnie normowych
- obliczenia EC2 (Eurocode) i polskie normy budowlane
- wyspecyfikowanie obudów i pokryć hal
Przydział zasobów dla projektu.
6.Spotkanie z dyrektorem KP1 R&D
- ustalenie planu działania dla najbliższych etapów
A. Wymiarowanie form.
B. Stworzenie narzędzi do wstępnego wymiarowania.
C. Narzędzia do kontroli obliczeń.
Przydział zasobów dla działań z budżetu R&D.
7.Spotkanie Pilotażowe
- ustalenie co jest konieczne do etapu - A. Wymiarowanie form.
8.Ustalenie tolerancji wymiarowych z uwagi na wymagania normowe oraz geometrię akcesoriów.
9.Spotkanie Kontrolne R&D
Etapy - część analityczna projketu
- belki pojedyncze, całe obiekty
- wykonwastwo, narzędzia
- część handlowa projektu
10.Spotkanie Kontrolne R&D
Wybór podejścia i porównanie alternatyw dla wykonania programu do wstępnego wymiarowania.
11.Spotkania z dostawcami form
- 3 producentów - porównanie wszystkich koncepcji i zebranie danych
12.Opracowanie specyfikacji dla narzędzia Wymiarowanie BSP
13.Spotkanie Pilotażowe
- prezentacja najbardziej optymalnych rozwiązań dostawców
14.Spotkanie Kontrolne R&D
Wymiarowanie BSP
- przedstawienie optymalnych danych wejściowych do uwzględnienia w procesie projektowania
15.Spotkanie Kontrolne R&D
- ustalenie tolerancji geometrycznych innych niż normowe
16.Spotkanie ws. Eurokodów - konsultacja
17.Ustalenie handlowych wytycznych dla wybranych rozwiązań
18.Wybór wykonawcy i podpisanie umowy na dostawę form.
19.Opracowanie mieszanek betonowych dla nowych produktów.
20.Spotkanie u wykonawcy form.
21.Projekt TOB (termoobróbki)
22.Wstępne ustalenia dotyczące prac przygotowawczych pod montaż form w Polsce.
23.Wizyta kontrolna u dostawcy form.
24.Załatwienie dopuszczenia do użytkowania.
25.Montaż form.
26.Poszukiwanie projektanta dla konstrukcji sprężonych.
27.Projekt betonu sprężonego (BSP).

Więcej informacji o #DPM i #IoT znajdziesz na:

linkedin
facebook
twitter
youtube
Ireneusz Krajewski Digital Project Management